INFORMACIÓ

Placeholder

Ajudes per emancipar-te


Quines són i com puc sol·licitar-ne una?

 

 

Estàs pensant en independitzar-te, però econòmicament no pots? Si vius a Andorra i ets jove, pots optar a diferents ajuts per fer realitat el somni de tenir el teu pis 👇

 

 

1. Ajut per a l’habitatge de lloguer del Govern d’Andorra

 

 

Cada any, a l’octubre, s’obre una nova convocatòria per poder optar als ajuts per a l’habitatge de lloguer que ofereix el Ministeri d’Afers Socials i Joventut del Govern d’Andorra.

 

L’objectiu d’aquests ajuts és col·laborar en el pagament del lloguer de les persones i les unitats familiars de convivència.

 

La unitat de convivència és la unitat formada per persones que conviuen en un mateix domicili i estan casades, formen part d’una unió estable de parella o mantenen una situació de convivència anàloga, així com els familiars fins al segon grau.

 

Per sol·licitar l’ajut s’ha d’emplenar la sol·licitud i especificar-hi que es compleixen els requisits establerts. Alguns dels requisits que es demanen són:

 

 • Conjunt d’ingressos econòmics, és a dir, tots els ingressos que perceps en un any.

 

 • Béns econòmics, és a dir, la suma de les posicions bancàries globals dels membres del nucli familiar.

 

 • Béns patrimonials. Per exemple si tens un comerç, un cotxe o accions en societats mercantils.

 

 • Import màxim de la renda mensual, és a dir, el teu lloguer mensual no pot superar l’import fixat en funció del nombre de membres de la unitat familiar de convivència.

 

El percentatge de col·laboració en la renda mensual del lloguer oscil·la entre un 30% i un 35%, segons el tipus de situació de les persones que el sol·liciten.

 

La pròxima convocatòria s’obrirà a l’octubre del 2021.

 

Estigues al dia d’aquest ajut consultant el BOPA o el web d’Afers Socials.

 

La sol·licitud s’ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’Edifici Administratiu, al carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, o als serveis de tràmits dels comuns.

 

 

 

2. Emancipació jove del Govern d’Andorra

 

 

 

 

El 2021 es va posar en marxa aquest ajut amb el qual es vol facilitar l’accés a un habitatge a les persones joves d’entre 22 i 30 anys.
L’ajut és pot sol·licitar durant tot l’any.

 

Alguns dels requisits que es demanen són:

 

 • Acreditar un període mínim de residència legal, permanent i efectiva al Principat d’Andorra de cinc anys.

 

 • Acreditar uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts a l’any.

 

 • Justificar que aquesta font d’ingressos es deriva d’un salari, d’un treball per compte propi o d’una pensió vitalícia.

 

Consulta tots els requisits necessaris i la documentació que s’ha de presentar aquí.

 

L’ajut cobreix l’import dels dos mesos de dipòsit i el mes corrent que ha d’abonar el llogater per accedir a l’habitatge.

 

A més a més, els joves que decideixin emancipar-se fora de les parròquies centrals podran gaudir també d’un abonament per al transport públic.

 

La sol·licitud s’ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’Edifici Administratiu, al carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, o als serveis de tràmits dels comuns.

 

Tota la informació

 

 

 

3. Residencial Jovial del Comú d’Andorra la Vella

 

 

 

 

Jovial és un projecte d’habitatges de lloguer del Comú d’Andorra la Vella per a facilitar l’emancipació dels joves.

 

Disposa de 80 habitatges: 8 cedits al Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, i 72 destinats als joves de la parròquia.

 

El lloguer dels pisos té una durada de 5 anys i els preus s’estableixen segons la renda del sol·licitant i els metres quadrats de l’habitatge.

 

Per participar en el procés per obtenir un habitatge de Jovial s’han de complir els requisits següents:

 

 • Tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys.

 

 • Ser resident a la parròquia d’Andorra la Vella durant els tres darrers anys.

 

 • No ser titular de cap bé immoble.

 

 •  Que el nombre de membres de la unitat familiar no superi els quatre membres, sempre que dos d’aquests siguin menors a càrrec del sol·licitant.

 

 • Disposar d’uns ingressos anuals mínims.

 

 • No ser deutor amb l’Administració comunal.

 

Aquí pots consultar el reglament dels procediment d’adjudicació dels habitatges.

 

La sol·licitud s’ha de presentar al Servei de Tràmits i Tributs del Comú d’Andorra la Vella o a les oficines comunals de Santa Coloma.

 

Més informació sobre els pisos aquí.

 

 

 

4. Ajut econòmic en concepte de bestreta i disponibilitat del dipòsit del comptador de la Mútua Elèctrica per a primera emancipació del Comú de Sant Julià de Lòria.

 

 

El Comú de Sant Julià posa aquest ajut a l’abast dels joves que es volen emancipar a la parròquia, amb el qual es poden estalviar la bestreta (diners anticipats) i la disponibilitat del dipòsit del comptador de la Mútua Elèctrica.

 

Alguns dels requisits que es demanen són:

 

 • Acreditar la residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra.

 

 • Tenir entre 18 anys i 35 anys.

 

 • Acreditar l’estat de necessitat o de risc d’exclusió social, mitjançant l’informe social del treballador social del Comú de Sant Julià de Lòria.

 

La sol·licitud s’ha de presentar al Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana del Comú de Sant Julià de Lòria.

 

Consulta tota la documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud aquí.

 

 

 

5. Prestació econòmica per a l’emancipació del Comú d’Escaldes-Engordany

 

 

El Departament d’Acció Social i de Prestacions Socials del Comú d’Escaldes-Engordany proposa una sèrie de prestacions econòmiques a les persones joves, entre les quals la de l’emancipació.

 

Pots consultar totes les prestacions aquí.

 

Es tracta d’un ajut puntual d’un import màxim de 500 €, compatible amb altres ajuts a l’habitatge, sempre que no siguin pel mateix concepte.

 

Alguns dels requisits que es demanen són:

 

 • Estar inscrit al cens de població del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

 • Declaració de promesa o jurament en què es manifesti que les dades de la sol·licitud són certes i es mencionin tots aquells ajuts que estigui obtenint d’administracions públiques.

 

La prestació tindrà una durada determinada, en funció del tipus d’ajut i amb una durada màxima d’un any, i es podrà prorrogar de conformitat amb els acords que s’adoptin en el seu cas i la disponibilitat pressupostària.

 

Per a informació i tramitació de dit ajut, s’ha de demanar hora amb la treballadora social del Comú d’Escaldes-Engordany per tal de valorar la situació socioeconòmica.

 

 

 

Si no ets resident d’alguna de les parròquies mencionades anteriorment i tens dificultats per emancipar-te, posa’t en contacte amb el Servei de Joventut del Comú de la teva parròquia, perquè valorin la teva situació i et puguin assessorar.

Contacta'ns si tens més dubtes

Demana el carnet