INFORMACIÓ

logo-cambra-comerç


Placeholder

Ajudes per emprendre


Quines hi ha i com puc sol·licitar-ne una?

 

Tens la teva idea de negoci, però et fa por tirar-la endavant per l’economia personal?

 

Actualment no existeix cap ajuda concreta destinada específicament a l’emprenedoria, tot i així, els nous empresaris es poden beneficiar d’una sèrie de bonificacions o reduccions en els següents àmbits:

 

 

Base de cotització del 50% a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

 

Un dels requisits que ha de complir tota persona que vulgui ser empresària individual (autònom) per tal de poder realitzar l’activitat per compte propi, és afiliar-se a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). L’afiliació comporta l’assegurança directa o indirecta en les condicions legalment previstes a canvi del pagament de la cotització mensualment.

 

En aquest sentit, la base de cotització general sobre el Salari Global Mensual Mitjà és del 100% (que correspon a un import mensual de 457,88 € durant el 2021). Tot i això, existeixen bases de cotització reduïdes (25%, 50%, 62,5%, 75%) i incrementades (125% i 137,5%) que poden ser d’aplicació si es compleixen alguns requisits relacionats amb la renda neta i els ingressos, entre d’altres.

 

En concret, en el cas d’inici d’activitat, la base de cotització d’aplicació és del 50% del Salari Global Mensual Mitjà, de manera que durant els 12 primers mesos des de l’inici de l’activitat, mensualment, els nous empresaris per compte propi hauran de satisfer la quota d’autònoms per l’import de 228,94 €* (en comptes de 457,88 €)

 

*Cal tenir en compte que les persones que fan més d’una activitat per compte propi només es poden acollir a la base de cotització del 50% per inici d’activitat si totes les activitats compleixen el mateix requisit.

 

Aquí trobaràs més informació sobre els requisits, tramitació i documentació necessària per afiliar-te com empresari a la CASS.

 

 

Tingues en compte que, si vols exercir una activitat comercial, industrial o de serveis, necessites una autorització de la corporació local (Comú) de la Parròquia on t’estableixis i, com a conseqüència, hauràs de satisfer una sèrie d’impostos i taxes comunals.

 

Bonificacions i reduccions en Impostos comunals

 

Aquestes bonificacions i reduccions s’aplicaran automàticament per cada Comú quan registris la teva nova activitat econòmica.

 

1. Reducció del 100%, del 75% i del 50% a l’Impost sobre la Radicació.

 

Els comuns graven l’activitat econòmica que es vulgui desenvolupar en funció del tipus d’activitat, la localització del negoci i la superfície de l’establiment.

 

En aquest sentit, en el cas d’inici d’activitat durant l’any 2021, les ordinacions tributàries comunals preveuen reduccions del 100%, del 75% i del 50% (en funció de cada Comú) de la quota tributària d’aquest impost.

 

Hi ha comuns que, fins i tot, apliquen la reducció durant els dos primers anys d’activitat de l’empresa.

 

A més a més, en algunes parròquies la reducció del 100% es veu directament vinculada a joves emprenedors (d’entre 18 i 35 anys).

 

 

2. Bonificació del 100% de la Taxa sobre l’autorització de radicació.

 

Alguns comuns graven mitjançant una taxa l’autorització de radicació d’un comerç, indústria o exercici d’una activitat professional.

 

Tanmateix, per la creació d’empreses es preveu una bonificació del 100%.

 

 

3. Bonificació del 100% i del 50% en la Taxa d’higiene pública.

 

En algunes parròquies, la persona física o jurídica titular d’una autorització de radicació d’activitats comercials, empresarials i/o professionals també ha de satisfer la taxa d’higiene pública que es calcula en funció de la superfície i s’estableixen uns mínims i màxims.

 

No obstant això, algunes ordinacions tributàries comunals preveuen bonificacions del 100% el primer any d’activitat i del 50% el segon any d’activitat.

 

 

Per a més informació consulta el quadre d’impostos i taxes comunals elaborat per la Cambra de Comerç o l’Ordinació tributària del Comú.

 

 

Aquestes són les principals ajudes de les quals es pot beneficiar una nova activitat econòmica al Principat, tot i que també existeix un programa pel foment de la contractació en el sector privat, en el cas que la creació de la nova empresa comporti la necessitat de contractar treballadors.

 

Aquest programa consisteix en subvencions de fins a 4.500 € per 12 mesos de contractació i una jornada legal ordinària de 40 h setmanals de persones inscrites al SOA (Servei d’Ocupació Andorrà) considerats de més vulnerabilitat:

 

  • Persones més grans de 45 anys.
  • Persones de 16 a 25 anys.
  • Persones aturades de llarga durada amb més de 6 mesos d’inscripció consecutius al SOA.
  • Persones beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària.
  • Persones amb discapacitat i persones que es troben en situació de vulnerabilitat en la modalitat d’intervenció de treball amb suport.

 

Ajudes existents al Principat d’Andorra a data del 7 de juny del 2021 i de cara al present exercici 2021.

 

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb la Cambra de Comerç:

Carrer Prat de la Creu, 8
AD500 ANDORRA LA VELLA
TEL.: 809 292
lauralobon@ccis.ad | jordina@ccis.ad
https://www.ccis.ad/

logo-cambra-comerç


Contacta'ns si tens més dubtes

Demana el carnet