INFORMACIÓ

Collaborador_Igualtat


Placeholder

Puc manifestar-me a Andorra?


Per què és important defensar què penses i què has de saber si vols convocar una manifestació

 

T’estàs preguntant si pots manifestar-te a Andorra? La resposta és sí.

 

Tal com recull la Declaració dels Drets Humans, la Constitució andorrana i la Llei qualificada de seguretat pública, és un dret que tens i que et dona la llibertat de reunió i associació; això sí, de manera pacífica!

 

 

Què vol dir manifestar-se?

 

Així a grans trets, la manifestació és una demostració col·lectiva en la qual les persones que hi concorren demostren i defensen conviccions, desigs o sentiments a favor d’una opinió o d’una reivindicació.

 

 

Per a què serveix una manifestació?

 

Com hem dit anteriorment, la manifestació és un dels mecanismes de participació ciutadana on pots expressar les teves conviccions i defensar les teves idees.

 

Hi ha manifestacions que han canviat el curs de la història i que han marcat un abans i un després. Qualsevol acció en què el ciutadà participa activament tindrà a curt, mitjà o llarg termini una resposta i un impacte.

 

Ara bé, també has de pensar que hi ha altres vies per a fer arribar la teva veu o compartir allò que penses. Has de veure si la situació s’escau i què és el que vols aconseguir.

 

Això sí, de ben segur que una manifestació ajuda a:

 

  • Compartir una opinió. Les manifestacions apoderen les persones, reforcen el sentiment de pertinença a una comunitat i demostren que hi ha milers de persones que comparteixen una mateixa opinió o que pensen el mateix.

 

  • Obrir un debat. Una manifestació ajuda a fer veure el que pensa una part de la ciutadania i motiva que el polític rumiï sobre el tema, i que es doni inici a un debat i a una discussió.

 

 

 

Vols manifestar-te?

 

Si estàs pensant a promoure o organitzar una manifestació, has d’adreçar un comunicat al ministre d’Interior, amb una antelació de vuit dies hàbils com a mínim i de quaranta-cinc dies hàbils com a màxim, a la data de la celebració de la manifestació. Et recomanem, però, que ho facis amb el màxim de temps possible.

 

Si hi ha causes extraordinàries i greus que ho justifiquin, el comunicat el pots enviar amb un mínim de dos dies hàbils.

 

En aquest comunicat escrit hauràs de fer constar la informació següent:

 

  • Els noms i cognoms o la denominació dels promotors o organitzadors; el número de passaport o del document d’identitat; el domicili; el número de telèfon, si se’n disposa, i l’adreça postal o electrònica per a rebre notificacions. Si els promotors o organitzadors són persones jurídiques, s’han de fer constar les dades relatives a la persona física que les representa anteriorment i justificar-ne la representació.

 

  • L’objecte, el lloc, la data, l’hora i la durada previstos de la manifestació, i l’itinerari projectat, quan es prevegi un desplaçament.

 

  • Les mesures de seguretat previstes pels promotors o organitzadors.

 

  • Les mesures de seguretat que els promotors o organitzadors sol·liciten a l’Administració.

 

 

Tens més dubtes? Pots trucar a la Secretària d’Estat D’Igualtat i Participació Ciutadana al telèfon +376 875 700.

 

Collaborador_Igualtat


Contacta'ns si tens més dubtes

Demana el carnet