• Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa

Última actualització: 11 d’agost de 2023

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: Associació Carnet Jove Andorra.

Adreça portal: Carrer Cinto Verdaguer número 4-6, 2n pis (AD500 Andorra la Vella).

Telèfon: +(376) 864 976.

Contacte del responsable de Protecció de Dades: l’Associació Carnet Jove Andorra ha nomenat a una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: dades@carnetjove.ad.

2. Quines dades tractem?

Les dades personals que tracta l’Associació Carnet Jove Andorra són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • Signar un contracte de col·laboració, mercantil o de prestació de serveis.
 • Acceptar la política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic de sol·licitud d’informació, inscripció, registre o altres.

La categoria de les dades que tractem són dades de contacte com ara: nom i cognoms, data de naixement, número de document d’identitat, domicili, telèfon, ocupació i correu electrònic. Totes les dades que es tractaran i que gestionarà l’Associació Carnet Jove Andorra quedaran sempre en la més estricta i absoluta confidencialitat.

Les dades rebudes per part dels interessants no seran, en cap cas, objecte de transferència a un tercer país o organització internacional ni seran comunicades a tercers. Només, i de manera excepcional, les autoritats públiques o organismes governamentals i en els supòsits que la Llei així ho estableix, es podria autoritzar la dita transferència de dades (vegeu apartat 6).

3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A l’Associació Carnet Jove Andorra tractem la informació que ens facilites a través dels formularis electrònics de la pàgina web/app i/o mitjançant correu electrònic, amb estricta confidencialitat d’acord amb el RGPD i amb la legislació andorrana sobre protecció de dades personals, i amb les finalitats principals següents:

 • Mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris.
 • Atendre els dubtes o les sol·licituds d’informació dels usuaris.
 • Gestionar les sol·licituds de participació a esdeveniments, cursos, tallers, xerrades, activitats i concursos organitzats per l’Associació o per les empreses col·laboradores de Carnet Jove Andorra, a través dels formularis de la web i/o app.
 • Gestionar les sol·licituds de carnet (Carnet Jove Clàssic, Carnet Jove 16PUNT30).
 • Gestionar les sol·licituds d’alta a la plataforma web/app per part d’empreses i col·laboradors, a través del formulari de la web/app.
 • Elaborar estudis interns sobre els interessos culturals, esportius, formatius i altres, dels usuaris.

El teu correu electrònic l’utilitzarem per remetre’t informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagis plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-te amb els tràmits que necessitis.

En cap cas rebràs informació de tercers sense haver-te informat i sol·licitat el teu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

També podrem utilitzar les teves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostres el teu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

Així mateix t ’informem que les teves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que l’Associació Carnet Jove Andorra ofereix i que pretenem que siguin de la teva utilitat.

4. Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades a l’Associació Carnet Jove Andorra es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb l’Associació Carnet Jove Andorra, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Pel que fa a les participacions en esdeveniments , l’Associació Carnet Jove Andorra es compromet a esborrar totes les participacions que tinguin una antiguitat superior o igual a 3 anys.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal fonamental que permet a l’Associació Carnet Jove Andorra el tractament de les dades de les persones vinculades o relacionades amb l’entitat, és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’un contracte, bé amb l’enviament voluntari de les seves dades personals per un interès legítim, o bé mitjançant l’acceptació de la Política de Protecció de Dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme l’Associació Carnet Jove Andorra té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció dels seus serveis, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits per l’Associació Carnet Jove Andorra, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, l’Associació Carnet Jove Andorra està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries per al compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte, entre d’altres: la Llei 17/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme així com el seu corresponent Decret 76/2022, del 2-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i, per consegüent, totes les seves respectives modificacions i actualitzacions legislatives fins a l’actualitat.

6. Quins són els destinataris de les teves dades?

Les dades de les persones vinculades a Associació Carnet Jove Andorra podran ser
comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’administració tributària, jutjats i tribunals, CASS i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis d’Associació Carnet Jove Andorra: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a l’entitat siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com a encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert per la Llei Qualificada de Protecció de Dades i el Reglament General de Protecció de Dades (UE).
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les teves dades

En compliment del que exigeix el RGPD i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que ens facis arribar o enviïs dades personals hauràs de donar el teu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les teves dades.

També, quan ens escriguis a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web/app, estaràs acceptant expressament que puguem demanar les teves dades per la finalitat o petició que ens hagis indicat.

Amb aquestes accions, ens estàs manifestant de forma lliure i inequívoca que estàs d’acord amb que l’Associació Carnet Jove Andorra, tracti les teves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’usuari garanteix que les dades personal facilitades a l’Associació són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això amb el que disposa la legislació vigent.

Informem que si l’Usuari actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, d’una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privadesa.

8. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que l’Associació Carnet Jove Andorra té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas l’Associació Carnet Jove Andorra, les conservarà únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que l’Associació Carnet Jove Andorra deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable. En aquest cas l’Associació Carnet Jove Andorra en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona delegada de protecció de dades, mitjançant el correu electrònic: dades@carnetjove.ad o bé a l’adreça postal de l’Av. de Tarragona, 58, local 2, AD500 Andorra la Vella. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del passaport o document d’identitat, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix, les persones interessades podran acudir a l’Agència Andorrana de Protecció de dades (APDA) per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a: www.apda.ad).

9. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web/app, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris.

D’aquesta manera, l’Associació Carnet Jove Andorra manté els nivells de seguretat de protecció de les teves dades requerides pel RGPD, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’usuari de la nostra pàgina web i de la nostra App, entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, t’obligues a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat de la pàgina web i de la nostra App en la qual està introduint les teves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les teves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

10. Política a les xarxes socials

L’Associació Carnet Jove Andorra disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok i Youtube.

Així, en virtut del que disposa el RGPD, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideixes incorporar el teu perfil com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, acceptes la present política, on t’expliquem els teus drets i sobre com fem servir les teves dades.

D’altra banda, t’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a l’Associació o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del teu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al teu mur o perfil, vegis publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també et fem saber que no hi ha cap vincle entre l’Associació i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptaràs la seva política d’ús i condicions un cop accedeixis a les mateixes i/o validis els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així l’Associació no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política.

11. Com gestionem les dades dels menors d’edat?

Les persones majors de 16 anys poden atorgar directament el seu consentiment per al tractament de les seves dades, excepte en els casos en què la llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. Per tal de tractar les dades personals de les persones menors de 16 anys, és necessari el consentiment dels pares o tutors. En aquest cas, es poden sol·licitar al menor les dades d’identitat i adreça del pare, mare o tutor i document d’identitat, amb l’única finalitat d’obtenir l’autorització per procedir al tractament de les dades del menor.

www.carnetjove.ad és una plataforma web dirigida a nens i nenes i que conté contingut d’entreteniment amb valor que permeten desenvolupar la seva personalitat. Al contingut de la web s’hi pot accedir sense haver-se de registrar com a usuari. Ara bé, hi ha determinades accions que demanen que el nen o nena es registri. Els membres del Carnet Jove Andorra, que tenen un carnet, poden gaudir d’avantatges especials, com invitacions per assistir a esdeveniments, participar en concursos, etc.

Les dades que recollim amb el registre són les mínimes imprescindibles.

Per motius de seguretat, per entrar a formar part del Carnet Jove Andorra és imprescindibles que les dades del nen o nena vagin acompanyades de l’autorització dels seus pares o tutors. En tot moment, el nen o nena es pot donar de baixa del Carnet Jove a través de la web i consultar i modificar les dades que tenim d’ell/ella.

El nen o nena també es pot subscriure al butlletí del Carnet Jove Andorra, que li permetrà rebre periòdicament informació de les novetats de programació, concursos i activitats del mes, entre d’altres.

Per a més informació, consultar l’apartat: Avís legal i Condicions d’ús.

12. Política de Cookies

L’Associació Carnet Jove Andorra utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vols consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, clica aquí.

13. Modificació de la present Política de Privadesa

L’Associació Carnet Jove Andorra es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web i de l’App.

Et recomanem, en tot cas, que procedeixis a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web i l’App cada vegada que hi accedeixi.

En cas que aquesta modificació afectés al tractament de les teves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-te d’aquesta realitat perquè indiquis la teva conformitat o disconformitat.

14. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l ’expressat en la present política de privadesa, l ’usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites en el mateix.

15. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privadesa es complement amb l’Avís legal, Condicions d’ús i la Política de Cookies, associats a aquesta pàgina web i a l’App.

Suma't al moviment

 • Responsable del tractament: Associació Carnet Jove Andorra

  Finalitat: gestionar les sol·licituds d'informació.

  Legitimació: Consentiment de l'interessat.

  Destinatari: No cedirem les dades a tercers sense el seu previ consentiment.

  Drets: D'accés, rectificació i supressió, així com els drets detallats a la Política de Privadesa.